SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Motorsport modellfly

Modellfly er et alternativ til modellbiler. Det er ofte vanskeligere å drive med modellfly enn modellbiler, og modellfly kan være store, tunge og raske, derfor må man ha god kontroll med dem. Et modellfly ute av kontroll kan skade både mennesker og gjenstander. Modellflyging er spennende og utfordrende. Det finnes både seilfly og motordrevne modeller. Noen modeller er festet til en line, som brukes til å styre flyene. Andre fly flyr uten line. Konkurransene går ofte ut på å gjøre ulike manøvre i luften, såkalt akroflyging eller aerobatic. Det konkurreres også med modellhelikopter.

Det er strenge regler for hvor man kan fly med modellfly. Spesielt de store modellflyene kan være til hinder, og flyging med påmonterte kamera kan også være forbudt enkelte steder. Dette må man være informert om før man begynner med sporten. Man skal også ha flyene
innenfor synsvidde. Dersom flyene skal fly utenfor synsvidde, kreves spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Flyging med modellfly krever ofte at man er medlem av en modellflyklubb, og at man har tilgang til en egne landingsbane. De minste flyene og helikoptrene trenger mindre plass til å lande og lette, men det er likevel lurt å være tilknyttet en klubb og lese regelverket.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa