SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Motorsport båt

Motorbåtsport kan utøves enten i relativt rolig farvann ved kysten, eller lenger ute i havet. De mest publikumsvennlige motorbåtsportene foregår i havneområdene. Som regel brukes båter med V-bunn eller båter med to skrog (katamaraner). Motorene kan være montert inne i båtene eller utenpå. Rundbaneløp er en konkurranseform der man kjører på innsjøer eller i skjermede haveområder. Som navnet tilsier, kjører båtene rundt i sirkel. Svingene blir markert av bøyer. Løpene kjøres enten over et bestemt antall runder, eller over et bestemt tidsrom. Dersom man kjører et bestemt antall runder, er det første båt over mål som vinner. Kjører man på en bestemt tid, er det den som har kjørt lengst på den gjeldende tiden som vinner.

Offshore er en av de mest spektakulære motorbåtsportene. Her har båtene to personer om bord. Den ene styrer båten, og den andre er navigatør. Det kjøres Offshore fordelt på tre klasser, 3, 2 og 1. Klassene deles inn etter båttype og motorvolum. Offshore 1 består av de største og sterkeste båtene, og her kan båtene kjøre opp til 250 km/t. Konkurransene kan gå over 180 km, og løpene kjøres både i åpent hav og i lunere farvann. VM kjøres over ti runder.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa